Trân châu đường đen latte
img

  Trân châu đường đen latte

  Vừa (+ 44,000 đ)
  Lớn (+ 49,000 đ)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Mô tả sản phẩm

  Hồng Trà Ngô Gia
  • Size
  • Topping
  • 120.000 đ
  • Liên Hệ
  Tổng đơn hàng120.000 đ
  Happy Women Day