Hồng Trà Ngô Gia
Hồng Trà Ngô Gia
Hồng Trà Ngô Gia
Kế thừa hương vị trà truyền thống
Xem thêm
Hồng Trà Ngô Gia
Hồng Trà Ngô Gia
Hồng Trà Ngô Gia
Tư vấn
Hồng Trà Ngô Gia
Tư vấn
44

44

289

289

41A

41A

118

118

220

220

1132

1132

360

360

Quận 8

Quận 8

C180

C180

E4/1

E4/1

33H

33H

24

24

Quận 11

Quận 11

Quận 5

Quận 5

127

127

Về trước
Kế tiếp
Xem thêm
Hồng Trà Ngô Gia
  • Size
  • Topping
  • 120.000 đ
  • Liên Hệ
Tổng đơn hàng120.000 đ