Hồng Trà Ngô Gia
TƯ CÁCH
NHƯỢNG QUYỀN
 • Công nhận văn hóa doanh nghiệp và mô hình quản lý của Hồng Trà Ngô Gia,, tin tưởng vào thương hiệu Hồng Trà Ngô Gia, sẵn sàng đặt hết tâm huyết vào việc kinh doanh quản lí.

  Công nhận văn hóa doanh nghiệp và mô hình quản lý của Hồng Trà Ngô Gia,, tin tưởng vào thương hiệu Hồng Trà Ngô Gia, sẵn sàng đặt hết tâm huyết vào việc kinh doanh quản lí.

 • Có thể đồng tâm hiệp lực cùng công ty, biết cách bảo vệ văn hóa doanh nghiệp cốt lõi của công ty.

  Có thể đồng tâm hiệp lực cùng công ty, biết cách bảo vệ văn hóa doanh nghiệp cốt lõi của công ty.

 • Có thể hiểu đúng khái niệm hợp tác kinh doanh, đồng thời có khát vọng thành công mạnh mẽ và tinh thần kinh doanh bền bỉ.

  Có thể hiểu đúng khái niệm hợp tác kinh doanh, đồng thời có khát vọng thành công mạnh mẽ và tinh thần kinh doanh bền bỉ.

 • Trong thời gian hiệu lực hợp đồng, công ty sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ theo sau, bao gồm phát triển sản phẩm tiếp theo, hướng dẫn vận hành, đào tạo nhân viên.

  Trong thời gian hiệu lực hợp đồng, công ty sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ theo sau, bao gồm phát triển sản phẩm tiếp theo, hướng dẫn vận hành, đào tạo nhân viên.

Tư cách Nhượng quyền
Yêu cầu cửa tiệm
Yêu cầu cửa tiệm
 • 1. Vị trí quảng cáo và mặt tiền quảng cáo phải rõ ràng, bắt mắt.

  1. Vị trí quảng cáo và mặt tiền quảng cáo phải rõ ràng, bắt mắt.

 • 2. Gần giao lộ của các tuyến đường thì càng tốt.

  2. Gần giao lộ của các tuyến đường thì càng tốt.

 • 3.Các doanh nghiệp xung quanh nhiều, dân cư đông đúc.

  3.Các doanh nghiệp xung quanh nhiều, dân cư đông đúc.

 • 4. Có nguồn cấp thoát nước ( hoặc tự chôn đường ống), đường ống dẫn nước vào và nước thoát ra không làm ảnh hưởng đến hàng xóm.

  4. Có nguồn cấp thoát nước ( hoặc tự chôn đường ống), đường ống dẫn nước vào và nước thoát ra không làm ảnh hưởng đến hàng xóm.

 • 5. Sử dụng thương mại và quyền sở hữu rõ ràng ( có giấy phép hoạt động)

  5. Sử dụng thương mại và quyền sở hữu rõ ràng ( có giấy phép hoạt động)

 • 6. Thông qua công ty phê duyệt.

  6. Thông qua công ty phê duyệt.

Nhượng quyền

Ưu thế nhượng quyền

 • ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN

  ĐẢM BẢO LỢI NHUẬN

 • ƯU THẾ DỊCH VỤ

  ƯU THẾ DỊCH VỤ

 • ƯU THẾ ĐÀO TẠO

  ƯU THẾ ĐÀO TẠO

 • ƯU THẾ NGUYÊN LIỆU

  ƯU THẾ NGUYÊN LIỆU

 • ƯU THẾ GIÁ CẢ

  ƯU THẾ GIÁ CẢ

 • ƯU THẾ KINH NGHIỆM

  ƯU THẾ KINH NGHIỆM

Nhượng quyền

Điều kiện nhượng quyền

 • Chứng minh nhân dân hợp lệ, giấy xác nhận không phạm tội, đủ tư cách để xin các giấy phép liên quan.

  Chứng minh nhân dân hợp lệ, giấy xác nhận không phạm tội, đủ tư cách để xin các giấy phép liên quan.

 • Có hứng thú với ngành thức uống, chấp nhận văn hóa thương hiệu và triết lí kinh doanh, toàn tâm toàn ý cho việc kinh doanh, tuân theo sự thống nhất điều hành của công ty và có tinh thần hợp tác cao.

  Có hứng thú với ngành thức uống, chấp nhận văn hóa thương hiệu và triết lí kinh doanh, toàn tâm toàn ý cho việc kinh doanh, tuân theo sự thống nhất điều hành của công ty và có tinh thần hợp tác cao.

 • Bên nhượng quyền thương hiệu có thể trực tiếp tham gia khóa đào tạo, vận hành và quản lý cửa tiệm toàn thời gian ( Trước khi khai trương, phải đến công ty để tham gia học đào tạo, mỗi ngày cần học từ 7-8 tiếng, 5-7 ngày, tùy theo thực tế năng lực học tập để quyết định).

  Bên nhượng quyền thương hiệu có thể trực tiếp tham gia khóa đào tạo, vận hành và quản lý cửa tiệm toàn thời gian ( Trước khi khai trương, phải đến công ty để tham gia học đào tạo, mỗi ngày cần học từ 7-8 tiếng, 5-7 ngày, tùy theo thực tế năng lực học tập để quyết định).

 • Có khả năng chịu rủi ro nhất định, có đủ kinh phí hoạt động ( nguồn vốn hợp pháp), địa điểm, nhân sự …

  Có khả năng chịu rủi ro nhất định, có đủ kinh phí hoạt động ( nguồn vốn hợp pháp), địa điểm, nhân sự …

 • Không cùng lúc điều hành các doanh nghiệp có liên quan hoặc có tính cạnh tranh.

  Không cùng lúc điều hành các doanh nghiệp có liên quan hoặc có tính cạnh tranh.

Nhượng quyền

Chi phí đầu tư ban đầu

CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU
Nhượng quyền

Quy trình nhượng quyền

 • 1. Đến công ty điền biểu mẫu đăng ký nhượng quyền và phỏng vấn.

  1. Đến công ty điền biểu mẫu đăng ký nhượng quyền và phỏng vấn.

 • 2. Thực hiện khảo sát địa điểm cửa hàng.

  2. Thực hiện khảo sát địa điểm cửa hàng.

 • 3. Sau khi địa điểm cửa tiệm được phê duyệt, sẽ tiến hành ký tên hợp đồng cửa tiệm.

  3. Sau khi địa điểm cửa tiệm được phê duyệt, sẽ tiến hành ký tên hợp đồng cửa tiệm.

 • 4. Sau khi ký tên hợp đồng cửa tiệm, mới chính thức ký tên hợp đồng nhượng quyền thương hiệu.

  4. Sau khi ký tên hợp đồng cửa tiệm, mới chính thức ký tên hợp đồng nhượng quyền thương hiệu.

Hồng Trà Ngô Gia
 • Điện thoại nhượng quyền: 0965-210-839 (Thứ 2 - Thứ 7 / 8:00 AM - 17:00 PM)
 • Hồng Trà Ngô Gia

  Form Đăng Ký Nhượng Quyền Thương Hiệu

Hồng Trà Ngô Gia
 • Size
 • Topping
 • 120.000 đ
 • Liên Hệ
Tổng đơn hàng120.000 đ
Trà Sữa Uyên Ương