LOẠI TRÀ TRÁI CÂY

LOẠI TRÀ TRÁI CÂY

Dương Chi Cam Lộ
Dương Chi Cam Lộ

Dương Chi Cam Lộ

33,000 đMua ngay
Ô Long Xoài
Ô Long Xoài

Ô Long Xoài

30,000 đMua ngay
Ô Long Nho
Ô Long Nho

Ô Long Nho

30,000 đMua ngay
Ô Long Thơm
Ô Long Thơm

Ô Long Thơm

29,000 đMua ngay
Trà Ô Long Đào
Trà Ô Long Đào

Trà Ô Long Đào

29,000 đMua ngay
Màu Hồng Lãng Mạn
Màu Hồng Lãng Mạn

Màu Hồng Lãng Mạn

29,000 đMua ngay
Trà Xanh Đào Ngô Gia
Trà Xanh Đào Ngô Gia

Trà Xanh Đào Ngô Gia

29,000 đMua ngay
Hồng Trà Đào Ngô Gia
Hồng Trà Đào Ngô Gia

Hồng Trà Đào Ngô Gia

29,000 đMua ngay
Hồng Trà Ngô Gia
  • Size
  • Topping
  • 120.000 đ
  • Liên Hệ
Tổng đơn hàng120.000 đ
Trà Sữa Uyên Ương